1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16L 16T 16ab 16s 17 18 19 20a 20b 21 22 23 24 24a1 24a2 25 26 27 28 29 30 30a 31 32 32y 33 34 g1,2,3,4,5 g6,7 g8,9,10,11,12 g13,14,15,16 g17,18,19 j1,2 j3,4
Ellora Cave Temples

floor 1
floor 2


Ceiling detail - verandah detail

Cave 10 ceiling detail with the upper inner verandah that overlooks the main hall.

106 (_CAV3624.jpg)


329 results in Cave 10: